21 vi chất dinh dưỡng phải có trong sữa học đường

2 tháng 2 tuần trước

Ngày 5/12, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 31/2019/TT-BYT quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường. Theo đó, có 21 vi chất dinh dưỡng bắt buộc phải có trong sữa tươi học đường với hàm lượng cụ thể.

Thông tư này quy định đối với yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường. Với các vi chất dinh dưỡng, Bộ Y tế quy định trong sữa tươi học đường phải đảm bảo 21 vi chất như: vitamin D3, canxi, sắt, vitamin A, E, C... và cả I ốt, Phospho... theo đúng hàm lượng quy định. Việc ghi nhãn sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường được thực hiện theo Nghị định số 43 của Chính phủ về ghi nhãn hàng hoá và Quyết định số 1783 của Bộ trưởng Y tế về việc phê duyệt Logo cho sản phẩm phục vụ Chương trình Sữa học đường. Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường. Thông tư này chính thức có hiệu lực ngày 20/1/2020./.

Viết bình luận

Tin liên quan