"3500 khách du lịch ở đảo Cô Tô vẫn chưa thể vào bờ”

7 tháng 1 tuần trước