"3500 khách du lịch ở đảo Cô Tô vẫn chưa thể vào bờ”

4 months 1 tuần trước