"3500 khách du lịch ở đảo Cô Tô vẫn chưa thể vào bờ”

2 months 1 tuần trước