46 cơ quan kiểm toán châu Á tham dự Đại hội Asosai 14

6 tháng 1 tuần trước

Đại hội Tổ chức Các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (Asosai) được tổ chức 3 năm 1 lần, nhằm thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng về các văn bản, chế độ, bầu chọn thành viên Ban điều hành và chủ tịch Asosai nhiệm kỳ kế tiếp.

Theo chương trình nghị sự, Đại hội lần này sẽ thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả chương trình phát triển năng lực Asosai giai đoạn 2015 -2018 và kế hoạch phát triển năng lực giai đoạn 2018-2021; dự toán ngân sách Asosai giai đoạn tài chính 2019-2021. Đại hội tiến hành lựa chọn chủ nhà đăng cai tổ chức Đại hội Asosai lần thứ 15 năm 2021. Đặc biệt, trong khuôn khổ Đại hội, nội dung nghị sự quan trọng là chủ đề: "kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững". Bên cạnh các sự kiện chính sẽ có các cuộc họp kỹ thuật, chuyên môn của Ban thư ký và các Uỷ ban. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 19-24/9/2018 tại Hà Nội và Quảng Ninh.

Viết bình luận

Tin liên quan