81 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

1 tháng 3 ngày trước

Đây là ngày thứ 81 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Tổng cộng 215 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.
Tổng số được cách ly: 12.291, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 120
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.754
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 417

Viết bình luận

Tin liên quan