Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình tầm xa Nirbhay

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình tầm xa Nirbhay