Anh có Bộ trưởng phòng chống tự sát

8 tháng 2 tuần trước

Lần đầu tiên chính phủ Anh có Bộ trưởng chống tự sát. Chức vụ này nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới sức khỏe tinh thần của người dân nước này.

Viết bình luận

Tin liên quan