Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

2 tháng 3 ngày trước