Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

4 tháng 1 tuần trước