Argentina: Biểu tình lớn phản đối chính sách "thắt lưng buộc bụng"

Argentina: Biểu tình lớn phản đối chính sách "thắt lưng buộc bụng"
Argentina: Biểu tình lớn phản đối chính sách "thắt lưng buộc bụng"
Argentina: Biểu tình lớn phản đối chính sách "thắt lưng buộc bụng"