ASEAN hợp tác trong ứng phó với tình huống y tế khẩn cấp

3 tuần 2 ngày trước

Chiều nay (22/6), tại cuộc họp Nhóm Công tác Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 2 về các Tình huống y tế công cộng khẩn cấp (ACCWG-PHE), các nước đã trao đổi về 4 sáng kiến trong ứng phó đại dịch COVID-19: Quỹ ASEAN ứng phó với COVID-19, Kho dự trữ vật tư y tế khu vực, Quy chuẩn ứng phó với những tình huống y tế công cộng khẩn cấp và Kế hoạch khôi phục toàn diện của ASEAN.

Viết bình luận

Tin liên quan