ASEAN VIETNAM 2020

1 tuần 2 ngày trước

Chiều ngày 15/5/2020, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh – Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia ASEAN 2020 (UBQG) đã chủ

1 tuần 3 ngày trước

Trước bối cảnh đại dịch Covid 19 đang ảnh hưởng nặng nề tới đời sống kinh tế, xã hội nói chung cũng như tới lĩnh vực lao động, việc làm nói riêng t