Bạc Liêu

3 tuần 3 ngày trước

Theo dự báo từ nay đến đến tháng 2/2019, mỗi tháng Bạc Liêu sẽ xuất hiện 2 đợt triều cường, có khả năng dâng cao bất thường vượt mức báo động III

2 tháng 1 tuần trước
00:58