Bất an với những ngôi trường lâu năm tại Lâm Đồng

10 tháng 1 tuần trước
Hiện nay tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vẫn còn nhiều công trình cũ được tận dụng làm trường học. Sau một thời gian dài sử dụng, các công trình đã bộc lộ những bất cập, mà điển hình như sự cố sập sàn phòng học của trường THCS - THPT Đống Đa mới đây là một cảnh báo đối với những công trình lâu năm này.

Tin liên quan