Bình Dương : Tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Dư để điều tra về hành vi giết người

Bình Dương : Tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Dư để điều tra về hành vi giết người
Bình Dương : Tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Dư để điều tra về hành vi giết người
Bình Dương : Tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Dư để điều tra về hành vi giết người