Bình Phước hỗ trợ người nghèo vùng biên vượt qua đại dịch

2 ngày 15 giờ trước

Nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách ở tỉnh Bình Phước dù không ảnh hưởng trực tiếp nhưng đời sống sinh hoạt và sản xuất gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19. Ngân hàng Chính sách xã hội ở tỉnh Bình Phước đã triển khai nhiều giải pháp như: gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, cho vay bổ sung giúp hộ nghèo thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn yên tâm sản xuất.

Viết bình luận

Tin liên quan