Bình Phước: Thu giữ hàng ngàn lít bia hơi không rõ nguồn gốc

Bình Phước: Thu giữ hàng ngàn lít bia hơi không rõ nguồn gốc
Bình Phước: Thu giữ hàng ngàn lít bia hơi không rõ nguồn gốc