Bộn bề khó khăn khi sửa chữa tàu cá sau bão

2 tháng 2 tuần trước