Bộn bề khó khăn khi sửa chữa tàu cá sau bão

5 ngày 11 giờ trước