Bữa cơm “đặc biệt” của các phạm nhân trong Trại giam Công an tỉnh Nghệ An

3 ngày 10 giờ trước