Các bộ trưởng Anh ủng hộ giai đoạn chuyển tiếp Brexit

6 tháng 3 ngày trước
“Các bộ trưởng Anh đang ngày càng tin vào sự cần thiết của một “giai đoạn chuyển tiếp” trước khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit”