Các trường tại Hà Nội không ôn tập văn hóa trước ngày 1/8

3 tháng 6 ngày trước

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2019.

 Theo đó, khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí ở câu lạc bộ, thư viện, nhà văn hóa, sân chơi thể thao… của địa phương, nhà trường.

Căn cứ điều kiện của nhà trường và nguyện vọng của Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà trường chủ động phối hợp với các trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện pháp lý để tổ chức có hiệu quả các lớp dạy năng khiếu, văn nghệ, thể dục thể thao, kỹ năng sống cho học sinh, Hiệu trưởng các nhà trường, Giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giá dục thường xuyên lập kế hoạch ôn tập văn hóa trong dịp hè cho những học sinh có nguyện vọng được phụ đạo, bồi dưỡng kiến thức.

Các đơn vị tổ chức ôn tập văn hóa cho học sinh chỉ được triển khai sau ngày tựu trường 1/8 trên cơ sở tự nguyện, không được ép buộc học sinh học thêm dưới bất kỳ hình thức nào. Không tổ chức dạy trước chương trình; ôn tập, luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2019 – 2020.

Viết bình luận

Tin liên quan