Campuchia

1 tuần 1 ngày trước
00:37
Hoàng thân Campuchia Norodom Ranariddh, Chủ tịch của Đảng bảo hoàng FUNCINPEC đã bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ngày 17/6.