Cần chính sách cho những người trông coi di tích lịch sử

1 tháng 1 tuần trước

Người trông coi di tích lịch sử văn hóa đa số đều tự nguyện gắn bó với công việc thầm lặng và từ tâm. Tuy nhiên, có một thực tế là  không ít người đã đảm nhận công tác trông giữ di tích suốt hàng chục năm nhưng chế độ hỗ trợ hầu như không có. Do đó, rất cần chính sách cho  những người trông coi di tích lịch sử, qua đó giúp họ yên tâm gắn bó với công việc, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, tâm linh.

Viết bình luận

Tin liên quan