Cần di dời 3.800 hộ dân trong khu vực Kinh thành Huế

6 ngày 9 giờ trước

Viết bình luận

Tin liên quan