Cần minh bạch 16 triệu USD biên soạn Sách giáo khoa

2 tháng 2 tuần trước

Khi dự án làm sách giáo khoa được coi là thất bại, thay vì trả lại số tiền 16 triệu USD đi vay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đàm phán để tái cấu trúc khoản kinh phí này cho một số hoạt động liên quan đến việc chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, việc chuyển đổi và sử dụng khoản vay này như thế nào là điều mà nhiều người băn khoăn.

Trong cấu phần của khoản vay WB 77 triệu USD để đổi mới chương trình Giáo dục phổ thông thì sẽ có 20 triệu USD để hỗ trợ biên soạn và thực hiện sách giáo khoa. Trong đó, 16 triệu cho việc biên soạn 1 bộ sách và 4,5 triệu mua sách cho học sinh vùng khó khăn. Tuy nhiên, do không thu hút được chuyên gia, tác giả biên soạn nên kế hoạch biên soạn 1 bộ sách này bị phá sản.

Không thực hiện được nhưng cũng không trả lại 16 triệu USD mà thay vào đó sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng sang hoạt động khác của dự án. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, việc sử dụng nguồn vốn vay ODA không phải là việc đơn giản, hay Bộ Giáo dục và Đào tạo nói muốn tái cấu trúc số tiền là có thể thực hiện được ngay. Việc sử dụng vốn vay ODA phải đúng mục đích, không đúng là không được.  

 

Cũng theo nhiều chuyên gia, việc Bộ Giáo dục - Đào tạo lý giải nếu không tái cấu trúc mà trả lại thì sau đó vẫn phải dùng ngân sách để chi cho một loạt hoạt động như mua sách hỗ trợ đối tượng chính sách được mượn, bồi dưỡng giáo viên… là không hợp lý. Bởi lẽ, việc đầu tư vào đâu, như thế nào, cụ thể bao nhiêu nó phải được đặt trong một tổng thể ngay từ đầu, chứ không phải đến khi được dư luận hỏi mới công bố chuyển mục đích khác.

Bài học lãng phí ngân sách nhà nước của nhiều dự án đã hiển hiện. Minh bạch, công khai hóa để xã hội giám sát sẽ là phương thức hữu hiệu để ngăn ngừa tiêu cực, lãng phí và giáo dục không phải là ngoại lệ./.

  

Viết bình luận

Tin liên quan