Cần Thơ

2 ngày 11 phút trước
00:47
1 tuần 11 giờ trước
00:41

Công ty được trả lại 20 viên kim cương, 19.910 hột đá nhân tạo và được hủy bỏ mức phạt 70 triệu đồng.