Chặng đua F1 tại Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng bởi COVID-19

4 tháng 3 tuần trước

Viêt Nam và một số quốc gia khác vẫn sẽ tổ chức giải đua công thức 1 theo đúng kế hoạch. Đây là công bố của Giám đốc F1.

Viết bình luận

Tin liên quan