Chất lượng lao động nghề biển còn thấp

7 tháng 2 tuần trước

Không được đào tạo bài bản, chủ yếu làm theo kinh nghiệm cha truyền con nối, nên thực trạng lao động nghề biển hiện nước ta vẫn còn thấp và hầu như chưa đáp ứng được yêu cầu.

Viết bình luận

Tin liên quan