Chi nhánh HSBC tại Thụy Sĩ nộp phạt cho Pháp 300 triệu euro để tránh bị kiện