Chỉ số tham nhũng vặt tại bệnh viện tuyến huyện giảm

11 tháng 3 tuần trước

Theo kết quả khảo sát xã hội độc lập, chỉ số tham nhũng vặt tại các bệnh viện tuyến huyện ở nước ta đã giảm 50 lần so với 5 năm trước. Cụ thể, chỉ số tham nhũng vặt ở bệnh viện tuyến huyện đã giảm còn 0,4%. Trước đó, tỷ lệ này lần lượt các năm 2015, 2016, 2017 là 20%, 17% và 9%. Những chính sách quan trọng góp phần làm giảm tỷ lệ tham nhũng vặt là thực hiện thông tuyến bảo hiểm y tế và tiền lương của y, bác sĩ được tính vào giá dịch vụ y tế, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các bệnh viện tuyến cơ sở. Dự kiến đến năm 2020, việc thông tuyến bảo hiểm y tế sẽ được thực hiện tại các bệnh viện tuyến tỉnh. Người bệnh có thể đến bệnh viện của tỉnh, thành phố khác chữa bệnh vẫn được hưởng tối đa mức chi trả bảo hiểm y tế./.

Viết bình luận

Tin liên quan