Chính phủ Nhật Bản thúc đẩy các nỗ lực tái thiết sau thảm họa mưa lũ

Chính phủ Nhật Bản thúc đẩy các nỗ lực tái thiết sau thảm họa mưa lũ