Chính thức cho phép tách thửa với diện tích tối thiểu 36 m2

1 tuần 16 giờ trước