Chính thức kết nối tổng đài 111 tiếp nhận tố giác bạo hành trẻ em

2 tháng 2 tuần trước
Bắt dầu từ ngày hôm nay 6/12, tại Hà Nội, tổng đài điện thoại quốc gia về trẻ em có số gọi 111 chính thức hoạt động. Đây là một trong những hoạt động thể hiện sự cam kết nỗ lực của Chính phủ trong việc chăm sóc, bảo vệ và thúc đẩy quyền của trẻ em.