Chủ tịch HĐNN và HĐBT Cuba đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Chủ tịch HĐNN và HĐBT Cuba đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ