Chưa tăng lương để chia sẻ khó khăn cùng cả nước

4 ngày 7 giờ trước

Theo Nghị quyết 86 ngày 12/11/2019 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, mức lương cơ sở của công chức, viên chức, người hưởng lương từ ngân sách sẽ tăng thêm 7,32%, (lên 1,6 triệu đồng/ tháng) kể từ 1/7 năm nay. Tuy nhiên mới đây Chính Phủ đã đề nghị Quốc hội xem xét, cân nhắc chưa tăng lương cơ sở.

Viết bình luận

Tin liên quan