Tin đồ hoạ

Cơ chế hợp tác Mekong - Lan Thương

Với chủ đề “Dòng sông hòa bình và phát triển bền vững của chúng ta”, Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong - Lan Thương lần thứ hai sẽ được tổ chức ngày 10/1/2018 tại Phnom Penh (Campuchia). Dự kiến Hội nghị sẽ có hai văn kiện chính: Tuyên bố Phnom Penh; Kế hoạch 5 năm hợp tác Mekong - Lan Thương.
Ngày: 10/01/2018
Định dạng: png
Dung lượng: 986.44 KB