Cơn bão gần biển Đông (Cơn bão Khanun)

1 tuần 3 ngày trước