Công bố một số tư liệu được giải mật quanh Hiệp định Paris 1973

1 năm 1 tuần trước

Một số tài liệu về quá trình dẫn đến Hội nghị Paris được Lưu trữ quốc gia Mỹ giải mật, lần đầu tiên được giới thiệu đến công chúng Việt Nam tại triển lãm “Hội nghị Paris – Đường đến hòa bình”, diễn ra ở Bảo tàng Hà Nội đến hết ngày 20/7.

Viết bình luận

Tin liên quan