Croatia lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết World Cup

Croatia lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết World Cup
Croatia lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết World Cup
Croatia lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết World Cup