Cuba

4 ngày 15 giờ trước
00:58

Đây là quà của Đảng, Nhà nước, nhân Việt Nam nhằm động viên, chia sẻ và khắc phục những khó khăn về lương thực đối với nhân dân Cuba anh em