Cựu Thủ tướng New Zealand Bill English từ chức Chủ tịch đảng Quốc gia 

Cựu Thủ tướng New Zealand Bill English từ chức Chủ tịch đảng Quốc gia