Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng buông lỏng quản lý trong công tác quản lý quy hoạch đô thị

5 ngày 11 giờ trước