Đà Nẵng gần 3 năm chưa hoàn thành 1km đường

1 tuần 2 ngày trước