Đà Nẵng kiểm soát chặt các cơ sở lưu trú du lịch

5 tháng 5 ngày trước

Các cơ sở nào vi phạm sẽ bị buộc tạm dừng kinh doanh. Việc cấp phép cho các cơ sở lưu trú du lịch hoạt động cũng được quản lý chặt chẽ. 

Theo đó, các cơ quan chức năng của Đà Nẵng sẽ tăng cường kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật tại các cơ sở lưu trú du lịch; kiểm tra đột xuất và công bố thông tin các cơ sở không đảm bảo chất lượng phục vụ khách, mạo nhận hạng sao khi chưa được công nhận; giám sát chặt chẽ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự; an toàn thực phẩm…Các cơ sở vi phạm các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật sẽ bị buộc tạm dừng kinh doanh. Hiện toàn thành phố Đà Nẵng có khoảng 800 cơ sở lưu trú du lịch đang hoạt động./.

Viết bình luận

Tin liên quan