Đắk Lắk

4 ngày 4 giờ trước
02:28

Hiện các tỉnh Tây Nguyên đang bước vào cao điểm của mùa mưa tuy nhiên tại các huyện của tỉnh Đắk Lắk như M’Đrắk, Ea Kar lại đang bị khô hạn