Đánh giá lại Quy mô GDP

8 tháng 1 tuần trước

Sau khi đánh giá lại quy mô GDP, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam có thể đạt tới 3.000 USD,  quy mô nền kinh tế có thể vượt qua con số 300 tỷ USD. 

Viết bình luận

Tin liên quan