Đào tạo bác sỹ trẻ cho các huyện khó khăn

11 tháng 1 tuần trước

62 huyện nghèo trên cả nước hiện đang thiếu gần 600 bác sỹ. Nhân lực ở tuyến huyện khu vực miền núi còn hạn chế về số lượng và chất lượng. Vì vậy việc tăng cường nhân lực cho các vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực bác sỹ từ địa phương chính là mục tiêu trong khóa đào tạo bác sỹ chuyên khoa 1 nằm trong Dự án “Đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về vùng sâu vùng xa” đang được Bộ Y tế triển khai.

Viết bình luận

Tin liên quan