Đề xuất thu phí cách ly – Trách nhiệm chia sẻ cùng đất nước

1 tuần 1 ngày trước

Trước tình hình dịch bệnh COVID- 19 lây lan khắp thế giới , những ngày qua có rất đông người Việt Nam học tập, lao động, sinh sống tại nước ngoài về nước, được cách ly, điều trị miễn phí. Đây là chủ chương của Đảng và Nhà nước Việt Nam thể hiện rõ nét chính sách nhân văn. Chính vì vậy, rất nhiều người đã không ngần ngại đóng góp kinh phí và xem đây như là hành đồng chia sẻ cùng đất nước trong việc kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh.

Viết bình luận

Tin liên quan