Tin đồ hoạ

Đèo Mã Pì Lèng - Đệ nhất hùng quan

Đèo Mã Pì Lèng nằm trên con đường Hạnh Phúc, là đoạn đường hiểm trở nhất trên Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, với nhiều đoạn cua tay áo, một bên là vách núi đá vôi hiểm trở, bên kia là vực sông Nho Quế.
Ngày: 05/10/2019