Đi ngược xu hướng, lương tối thiểu Việt Nam tăng nhanh hơn năng suất lao động

9 tháng 2 tuần trước
Việt Nam đang có tốc độ tăng tiền lương cao hơn rất nhiều so với mức tăng của năng suất lao động. Xu hướng này trái ngược với các quốc gia khác trong khu vực châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Singapo, Malysia, Philippines … và sẽ làm hạn chế mức độ tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tin liên quan