Dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực tới 30,8 triệu người

4 tuần 3 giờ trước

Mặc dù đã được đẩy lùi, dịch COVID-19 vẫn khiến số lao động thất nghiệp tăng cao. Lao động có việc làm giảm mạnh nhất trong 10 năm qua.

Viết bình luận

Tin liên quan