Diễn đàn Internet Việt Nam 2017

2 năm 6 tháng trước

Trong 2 ngày 27-28/11, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Internet Việt Nam 2017 chủ đề “Công nghệ số cho những điều tốt đẹp” lần đầu tiên được tổ chức với mục tiêu nhìn nhận và đánh giá sự đóng góp của Internet trong việc định hình nên một xã hội cởi mở, bền vững và sáng tạo.

Viết bình luận

Tin liên quan